Още преди да те видя

аз тебе обичах,

в скута си тихо държах те,

с думи нежно обличах.

И преди да те има,

ти беше всичко за мене,

моята топла утрин,

пролетно нежно ръмене.

Още преди да те има

тебе най-силно обичах.

в твоите красиви очички

с най-силната обич се вричах.

.........